24 nov 2011

Brussels Gewest versterkt strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Vandaag keurt de Commissie Economie haar begroting goed. Een van de nieuwe elementen hierin is de versterking van de strijd tegen discriminatie. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen!, is vooral blij met de invoering van de praktijktest, ze strijdt daar immers al sinds het begin van de legislatuur voor. Net vandaag verschijnt ook een nieuw gelijke kansenrapport waaruit blijkt dat een kwart Vlamingen discriminatie op de arbeidsmarkt de normaalste zaak  vindt. Groen! betreurt dit. Elke Van den Brandt: "Hieruit blijkt nogmaals dat we een mentaliteitswijziging nodig hebben.  We mogen nooit accepteren dat mensen om een reden waar ze zelf geen impact op hebben, zoals afkomst, geslacht, geaardheid,? minder kansen krijgen. Praktijktests kunnen deze mentaliteitswijziging helpen creëren."  Het huidige beleid is vooral gericht op sensibiliserende acties, die medewerking van de werkgever vragen: anoniem cv, diversiteitplan,?. De overheid kan ook werk maken van sancties tegen discriminerende bedrijven. Met de praktijktests wordt discriminerend gedrag zichtbaar en sanctioneerbaar.

Bescherming tegen arbeidsgerelateerde discriminatie zou een topprioriteit moeten zijn. Er is prangende nood aan een arbeidsmarkt die niemand uitsluit. De strijd tegen discriminatie en voor een toegankelijke arbeidsmarkt is een gedeelde verantwoordelijkheid.   Van den Brandt blijft daarom pleiten voor een tweesporenbeleid: "Enerzijds moeten de werkgevers die een diversiteitbeleid op poten zetten worden ondersteund, anderzijds moet er een strenge controle zijn op discriminerend gedrag."

Zie artikel in BDW: http://www.brusselnieuws.be/artikel/discriminatie-op-het-werk-doe-de-pra...

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.