29 mrt 2013

Brussel misnoegd over Vlaamse hervorming inburgeringsbeleid

In de plenaire vergadering van de Raad van de VGC van 29 maart interpelleerde raadslid Elke Van den Brandt (Groen) bevoegd collegelid Grouwels over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector en de initiatieven die zij genomen heeft om haar Vlaamse collega te overtuigen van de Brusselse specificiteit.   Het ontwerpdecreet van Vlaams minister Geert Bourgeois stelt een verregaande hervorming voor, waarbij de verschillende actoren opgaan in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Groen kan zich vinden in de doelstelling van verhoogde efficiëntie. Maar een efficiënt inburgeringsbeleid, waarbij de eindgebruiker centraal staat, kan maar wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de Brusselse context. Van den Brandt: "Voor Groen is het essentieel dat het inburgeringsbeleid op maat van Brussel kan blijven, met ruimte voor proefprojecten, voor eigen invalshoeken, voor samenwerking met de Franstalige gemeenschap die eveneens bezig is met een hervorming van het beleid. Het werkveld verricht hier fantastisch werk en is terecht ongerust"Groen is verheugd met het antwoord van collegelid Grouwels waaruit blijkt dat ook zij niet opgezet is met de plannen van minister Bourgeois. Ook al zou het uitvoeringsbesluit achteraf mogelijkheden bieden tot afwijking, dit decreet blijft een gevaarlijke zaak voor Brussel. Van den Brandt: "op Vlaams niveau zal Groen initiatieven nemen om het decreet bij de sturen."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.