29 jan 2010

Brussel is een meertalige stad en het onderwijs moet dus meertalige burgers opleiden.

Meertaligheid is een troef, zeker in een stad zoals Brussel waar vele gemeenschappen en culturen samen leven. Van den Brandt: "Samen leven in een stad is gewoonweg aangenamer wanneer we elkaar begrijpen. En bovendien hebben meertalige jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt." "Elke leerling die les volgt in Brussel zou moeten opgroeien tot een meertalige burger," staat in het VGC-akkoord. Hoe jonger kinderen met verschillende talen in contact komen, hoe vlotter ze er hun hele leven mee om zullen gaan. Van den Brandt: "We moeten gebruik maken van de mentale soepelheid van jongere kinderen. Het leren van een taal gaat zeker niet ten koste van de andere taal. Integendeel, het werkt zelfs bevorderend." Het huidige taalonderricht is erg beperkt. Uiteraard is dit verhaal niet altijd even eenvoudig op toe te passen. Net de meertaligheid van de Brusselse scholieren zorgt al voor extra uitdagingen aan het onderwijs. Vele kinderen spreken weinig of geen Nederlands wanneer ze naar school komen, en het spreekt voor zich dat de hoofdprioriteit voor deze groep het Nederlands moet blijven. Van den Brandt: "Maar, terwijl deze jongeren extra aandacht aan hun Nederlands geven, kunnen Nederlandstalige kinderen van andere talen proeven." Groen! pleit dus voor een gediversifieerde aanpak die rekening houdt met de taalrealiteit in de klas. Bepaalde lessen of activiteiten in andere talen of uitwisselingsprojecten met leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat kinderen sneller vooruitgang boeken. Bovendien komt het de eigenwaarde en zelfzekerheid van anderstalige kinderen ten goede wanneer het Nederlands niet als enige taal naar voor wordt geschoven.

De VGC kan scholen stimuleren en begeleiden. Meertalig onderwijs is geen vrijblijvend project, maar heeft een impact op het hele schoolbeleid. Vrijdag interpelleert Van den Brandt in de Raad van de VGC het bevoegd collegelid, Jean-Luc Vanraes over meertalig onderwijs.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.