Bio

Elke Van den Brandt is Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid voor Groen in de regering Vervoort III. Ze is bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ook bevoegd voor sociale integratie en gezondheid. Als voorzitster van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ze ook bevoegd voor Begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid.

Van 2014 tot 2019 was ze Vlaams parlementslid. Ze volgde de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de commissie Brussel op. Van die laatste was ze ook ondervoorzitter.

Voor ze in het Vlaams Parlement terecht kwam, beet Elke zich op Brussels niveau vast in de dossiers rond wonen, werk, onderwijs en armoede. Van 2009 tot 2014 zetelde ze in het Brussels parlement. Als nationaal ondervoorzitter stond Elke tot 2014 aan de zijde van partijvoorzitter Wouter Van Besien. 

Elke studeerde communicatiewetenschappen aan de VUB. Verknocht aan Brussel bleef ze na haar studies plakken in de hoofdstad. Elke begon haar loopbaan bij UCOS (Universitair centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en werkte als onderzoeker rond de obstakels in de academische loopbanen van vrouwen. Elke is mama van twee en woont in Ganshoren.