02 nov 2010

Besparen op extra vergoedingen parlementsleden

De vergoedingen van de bureauleden van het Brussels parlement gaan naar beneden. Daarover hebben bijna alle partijen een akkoord bereikt. Groen!, samen met Ecolo, PS en CDH,

overtuigden de overige partijen om in te stemmen met het voorstel.

Het bureau van het parlement is de plaats waar de
parlementaire werkzaamheden worden geregeld en een aantal praktische afspraken
worden gemaakt. Er zijn twee bureauvergaderingen per maand. Bureauleden krijgen
bovenop hun loon minstens 1200 euro extra. Voor de voorzitter en de
ondervoorzitters liggen die vergoedingen nog heel wat hoger.

De vraag is natuurlijk of de huidige extra
vergoedingen voor bureauleden in verhouding zijn met de prestaties die
ertegenover staan. Niet dus, al was niet iedereen daar meteen van overtuigd.

De partijen zijn eind oktober, na heel wat
getouwtrek, tot een akkoord gekomen om stevig te snoeien in deze vergoedingen. Parlementsvoorzitster
Françoise Dupuis verliest haar volledige bureauvergoeding. De ondervoorzitters
in het bureau moeten de helft inleveren en de rest krijgt een derde
minder. Ook de bureauleden van de VGC en Cocof moeten
het voortaan met een derde minder doen. Daar krijgt de voorzitter 50% minder.

Groen!-parlementsleden Annemie Maes en Elke Van
den Brandt bevestigen dat het noodzakelijk was de vergoedingen te herbekijken:
"In budgettair moeilijke tijden is het belangrijk dat iedereen inspanningen
levert. De overheid moet hier een voorbeeldrol in spelen. Wij zijn tevreden dat
het voorstel voor het beperken van de extra vergoedingen uiteindelijk is
goedgekeurd door bijna alle partijen. Hiermee is een grote stap gezet." aldus
de groene volksvertegenwoordigers.

Het parlement zal door deze maatregel tussen de
200.000 en de 250.000 euro besparen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.