21 mrt 2012

Alle grote bouwprojecten moeten verplicht aantal sociale woningen bevatten.

Tussen 2000 en 2009 was 10% van de nieuwe woningen in Brussel publiek, 90% privaat. "Tegelijkertijd weten we dat we in het gewest 15% in publieke handen moeten hebben om te kunnen wegen op de woningmarkt. We hebben dus nood aan extra instrumenten, zoals een verplicht quotum aan sociale woningen in ieder nieuwbouwproject," aldus Brussels Parlementslid, Elke Van den Brandt (Groen). Betaalbaar en kwaliteitvol wonen is een basisrecht. De woningnood in Brussel is echter enorm. De Brussels regering heeft een streefcijfer van 15% van publieke woningen met sociaal oogmerk per gemeente vooropgesteld, omdat dit nodig is om vanuit de overheid te kunnen wegen op de woningmarkt. De realiteit toont echter aan dat we nog ver van deze doelstelling blijven. Van den brandt: "Van de nieuw gebouwde woningen tussen 2000 en 2009 is de verhouding 10% publiek ? 90% privé. De overheid is volop bezig met nieuwbouw en renovatie, maar dat is niet genoeg.  Willen we de doelstelling van 15% halen, dan moeten we  alle mogelijke instrumenten gebruiken. Eén van die mogelijkheden is een systeem van quota, waarbij grote privéprojecten een verplicht percentage sociale of betaalbare woningen moeten voorzien."Deze formule is niet nieuw of utopisch. In Luxemburg, Lille en Parijs gebruikt met gelijkaardige systemen. Ook het Vlaamse grond- en pandendecreet van maart 2009 wil zo'n verplichting opleggen. In antwoord op een interpellatie van Elke Van den Brandt liet staatssecretaris bevoegd voor huisvesting, Christos Doulkeridis, weten dat experts, zowel juristen als vastgoedexperts, de haalbaarheid van deze formule voor Brussel bestuderen.

Van den Brandt: " De beschikbare ruimte voor nieuwbouw is beperkt en we moeten er als overheid slim mee omgaan. De vele Brusselaars die geen betaalbare woning op de privémarkt vinden of op de wachtlijst voor een sociale woning staan, rekenen op ons."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.