22 okt 2009

‘campusvoorrang’ bij inschrijving kan buurtscholen ondermijnen.

Bij de inschrijvingen voor volgend schooljaar mogen de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel voor het eerst voorrang geven aan kinderen van de basisschool op dezelfde campus. Dit werd overeengekomen binnen het LOP (Lokaal OverlegPlatform) voor het secundair onderwijs. Tegelijkertijd werd toen afgesproken dat de onderwijsnetten zelf mogen beslissen wat zij als campus beschouwen. Bij de invulling blijkt dat dit principe de buurtscholen kan ondermijnen. Vandaag blijkt dat de verschillende netten de afspraak op een andere manier concreet invullen. Het gemeenschapsonderwijs beschouwt al haar scholen als één campus. Concreet betekent dit dat kinderen uit alle basisscholen van het gemeenschapsonderwijs voorrang hebben in alle secundaire scholen van het gemeenschapsonderwijs. Alhoewel je in dat geval nog moeilijk van voorrang kan spreken. In het katholiek onderwijs speelt vooral het criterium inrichtende macht. Zo zouden kinderen uit het Boodschapinstituut in Schaarbeek voorrang kunnen krijgen voor de inschrijving in het Maria Boodschap Lyceum in Brussel-Stad omdat beide scholen onder dezelfde inrichtende macht vallen. Het gemeentelijk onderwijs dat nauwelijks over Nederlandstalige secundaire scholen beschikt staat hier het zwakst. Elke Van den Brandt: "Ouders die ervoor kiezen hun kinderen in het kleuter- en lager onderwijs in een buurtschool in te schrijven komen hier bedrogen uit. En verder is het nog maar de vraag in welke mate de regeling een verbetering is wat betreft gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs."

Groen! wil niet dat keuzes die gemaakt worden op kleuterleeftijd een invloed hebben op de hele schoolloopbaan.

Groen! wil VGC-collegelid Vanraes hierover bevragen tijdens de plenaire zitting van de RVG, nu vrijdag 23 oktober.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.