24 jun 2015

107 dagen wachten voor 2 gesprekken met de psycholoog

In 2014 hebben 56.509 mensen zorg gekregen in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Dat zijn er iets minder dan in 2013 (56.711). Het blijft wel lang wachten vooraleer je geholpen kan worden, gemiddeld 86 dagen vooraleer je aan het tweede gesprek kan beginnen (wat meestal de start van de feitelijke behandeling is).   Kinderen en jongeren met een psychologisch probleem moeten het langst wachten vooraleer ze een gesprek met een psycholoog krijgen. Niet minder dan 53 dagen wachtkamer vooraleer er een psycholoog naar hen luistert, zo blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Elke Van den Brandt van de regering heeft bekomen. En voor het tweede gesprek, dat meestal de start van de therapie betekent, zit er gemiddeld nog eens 54 dagen wachttijd tussen. 107 dagen dus vooraleer een kind aan een traject begint.

 

"Kinderen en jongeren in een psychologische problemen zijn net de meest kwetsbare groep. Het gaat hier over ingrijpende gebeurtenissen. Vooraleer je met je kind doorverwezen wordt naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg , heb je al een en ander achter de rug. Dat er over de eerste 2 gesprekken gemiddeld 107 dagen over gaan, is onaanvaarbaar lang", zegt Elke Van den Brandt in reactie op het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 

 

Het gevolg van de lange wachttijden is dat ouders noodgedwongen hulp zoeken in dure privé-settings. "Een goede zorg moet er echter voor iedereen zijn, betaalbaar en snel. Geestelijke gezondheidszorg is even belangrijk als lichamelijke gezondheid. Niemand zou er aan denken om een tiener met een gebroken been meer dan 100 dagen in de wachtkamer te laten. Dezelfde redenering moet gehanteerd worden voor een tiener in een psychologische crisis", zegt Elke Van den Brandt  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.