Menselijker, eerlijker en gezonder

Tijd om Brussel vlot te trekken

Onze stad snakt naar veilige straten en gezonde lucht. Elke zet alles in het werk om daarvoor te zorgen. Ze is minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid en leidt de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Menselijker, eerlijker en gezonder

Tijd om Brussel vlot te trekken

Onze stad snakt naar veilige straten en gezonde lucht. Elke zet alles in het werk om daarvoor te zorgen. Ze is minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid en leidt de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Beste Brusselaar, beste pendelaar,

Ik ben Elke, ik woon in Ganshoren met mijn man en twee kinderen en ik ben fier op Brussel. En sinds 21 juli ben ik Minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.

Net als de hele Brusselse regeringsploeg start ik met veel goesting. Maar ook in het volle besef dat de uitdagingen voor de komende jaren niet min zijn.
Uitdagingen op vlak van klimaat, luchtvervuiling en veilig verkeer. De slechte lucht in ons land leidt tot 15.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Ook in het Brusselse verkeer zelf vallen veel te veel slachtoffers: op straat, maar ook op fietspaden en voetpaden. Dat is totaal onaanvaardbaar. Ik zal als minister iedere dag alles geven om ervoor te zorgen dat je we schone lucht kunnen inademen en ons vrij en veilig kunnen verplaatsen.

Mobiliteitsproblemen zijn ook peperduur. Brussel is de filehoofdstad van Europa. Dat kost ons land 8 miljard euro per jaar. De juiste investeringen voor een vlotte mobiliteit, met een karrenvracht aan alternatieven voor de auto, zullen een zegen zijn voor onze economie. Dat moet onze ambitie zijn.

En het draait niet alleen om geld. We gaan ons letterlijk beter voelen. Want wat is de grootste bron van stress voor Belgen? Het verkeer. We kunnen geen vijf jaar meer wachten om iedereen een betere levenskwaliteit te gunnen.
Om die uitdagingen aan te pakken zullen we moeten samenwerken. In plaats van het conflict te organiseren – tussen auto en fietser, tussen fietser en voetganger, tussen metro en tram – wil ik ervoor zorgen dat mensen zich vlot verschillende manieren kunnen toe-eigenen om zich te verplaatsen. Zodat je je vervoerskeuze kan laten afhangen van het uur en de route, maar net zo goed van het weer, van je gezelschap, of hoe comfortabel je schoenen zitten.

Net daarom, om die keuzes mogelijk te maken, zullen we onze straten slimmer inrichten, meer vervoersmiddelen delen en toegankelijker maken.
Dat zijn grote projecten. Dus zullen de verschillende overheden écht moeten samenwerken. Niemand heeft iets aan verschillende overheden die elkaar in de haren zitten. Wie z’n aansluiting mist van trein naar bus, wie uren verliest in de file, wie de fiets niet durft te nemen omdat de route naar het werk zo’n gevaarlijke kruispunten kent, heeft geen boodschap aan institutioneel geharrewar. Ik wil heel nadrukkelijk samen met de andere verschillende politieke niveaus resultaten boeken.
Voor de Brusselaars.
En ook voor Vlamingen en Walen die elke dag naar hun hoofdstad komen om te werken.

Soms lijkt het alsof pendelaars en Brusselaars tegengestelde belangen hebben. Onzin, natuurlijk. Een aangename stad om te wonen, waar je vlot geraakt op een gezonde manier, is een fijnere plek voor iedereen.
Uit onderzoek weten we dat de fileproblemen verdwijnen met twintig procent minder autoverkeer. Ik ga ervoor zorgen dat mensen die vandaag de auto als enige optie zien, morgen ook kiezen voor alternatieven. Misschien niet elke dag, wellicht niet iedereen, maar wel voldoende om de autodruk in Brussel gevoelig te verlagen.

Woonwijken richten we in als plekken waar mensen leven, kinderen spelen en buren elkaar ontmoeten. En tussen die wijken zorgen we voor een goede doorstroming. Racers pakken we streng aan. Het openbaar vervoer breiden we elk jaar verder uit. We zorgen voor veilige fietsnetwerken en trager autoverkeer.
Een fameuze ommekeer voor onze stad. Maar binnen enkele jaren kijken we achterom en vragen we ons af waarom we niet veel eerder werk hebben gemaakt van een gezond, veilig, beweeglijk Brussel.

Even diep inademen.
En start.

Warme groet,
Elke Van den Brandt